Úvod

SPOL-LIPA spol. s r. o. je projektová spoločnosť zo sídlom v Hlohovci. Svojím personálnym a profesným zložením pokrýva pri projektovej činnosti všetky profesie, potrebné pre vypracovanie kompletného projektu priemyselných a bytových stavieb. Spoločnosť je spôsobilá vykonávať výkon generálneho projektanta a projektanti spĺňajú podmienky stanovené Slovenskou komorou stavebných inžinierov a majú oprávnenie vykonávať projektovú činnosť a autorský dozor.

Zodpovední projektanti pracovali od r.1981 do r.1991 v podnikovej projekcii v Slovakofarme a.s, Hlohovec (v súčasnosti ZENTIVA a.s.), od r. 1994 je SPOL-LIPA spol. s r. o. samostatná projektová spoločnosť.
© 2009 WolfServis všetký práva vyhradené, webmaster web@net25.sk